Termeni şi condiţii

SC RECODATI ROMANIA, cu sediul in str. Stelutei, nr. 28A, sector 1, Bucuresti, cod fiscal RO17019695, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20349/2004, (“RECODATI ROMANIA”) se obliga sa respecte prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. RECODATI ROMANIA este inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 16895.

Prin transmiterea acestui mesaj, sunteti de acord ca datele dvs. personale furnizate sa fie prelucrate de catre RECODATI ROMANIA si transmise partenerilor comerciali ai acesteia, pentru a va comunica (prin posta, telefon, SMS, e-mail) promotii, mesaje publicitare, alte informari in scop de marketing.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, respectiv de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti, de asemenea, dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea acestor date.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre SC RECODATI ROMANIA, Str. Stelutei nr. 28A, Sector 1, Bucuresti, Departamentul Marketing.

In cuprinsul cererii adresata potrivit celor de mai sus, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, inclusiv postã electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.