Etică şi transparenţă

Etică şi transparenţă

Recordati România înţelege, respectă şi sprijină măsurile privind etica şi transparența în colaborarea cu profesioniştii şi organizaţiile din domeniul medical.

Recordati Romania consideră că acest proces de creștere a gradului de transparență a relațiilor profesionale dintre industrie și specialiști este unul benefic întregii societăţi şi în mod special pacienţilor şi sistemului de sănătate românesc şi colaborează îndeaproape cu autoritățile române pentru implementarea eficientă a acestuia.

Începând cu data de 30 septembrie 2015, conform Ordinul Ministrului Sănătății 194/2015 ce completeaza prevederile Legii 95/2006, Recordati România face publice prin intermediul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) datele referitoare la  contractele de colaborare cu profesioniştii şi instituțiile din sistemul sanitar.

Raport 2015

Raport 2016

Raport 2017

Raport 2018

Raport 2019